Kontakt Ubytování Bor

 

V e-mailu uvádějte:

 

Jméno,Příjmení,

Počet osob,

Datum ubytování,

Telefon

 

ubytovanibor@atlas.cz

 

736 648 840 

792 305 266

723 091 534

 

 

Volat po 16 hod.
 

Odkazy

 

 

Toulovcovy Maštale

SOTM

 

 Proseč

Proseč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okolí


PŘÍRODNÍ REZERVACE MAŠTALE

Údolí vyhloubily pramenné toky a pobočky Novohradky. Svahy údolí tvoří pískovcové skalní stěny, místy rozčleněné do samostatných útvarů - věží a pilířů, nebo výčnělků, rozsedlin, bloků apod. Místy jsou též náznaky vývoje skalních měst (např. v Toulovcových a Městských maštalích).

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PIVNICKÁ ROKLE

Úzký kaňon zaříznutý v opukách a měkkých pískovcích, vyznačující se skalními výchozy s geomorfologickými zajímavostmi (skalní tunel, jeskyně, převisy, erozní tvary)

PŘÍRODNÍ PARK ÚDOLÍ KROUNKY A NOVOHRADKY

Posláním přírodního parku je uchování krajinného rázu s významnými přírodními hodnotami jako jsou zejména: břehové porosty podél vodních toků, rozptýlená zeleň, podmáčené louky a navazující lesní porosty.

MUZEUM V PROSEČI

Muzeum Proseč je roubená chalupa čp. 61 na náměstí. Je v něm vystavena expozice dýmek, dobového oblečení, nádobí, keramiky a nábytku. Dále jsou zde zmíněny známé literární osobnosti - spisovatelka Teréza Nováková a bratří Mannové.

ROZHLEDNY

V okolí se nacházejí tři nové rozhledny
  • Toulovcova rozhledna
  • Rozhledna Terezka
  • Rozhledna Borůvka

ZÁMEK NOVÉ HRADY
Zámek Nové Hrady je rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 ve stylu francouzských letních sídel. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles"

PÍSKOVCOVÉ SKLEPY VE ZDERAZI
Nevíme přesně, kdy sklepy vznikly. Jisté je, že v polovině 19. století , kdy bylo ve Zderazi přes 600 obyvatel v 94 domech ,obvykle bydlelo i několik rodin v jedné místnosti. Proto se asi uchylovali k bydlení ve sklepích , kolem nichž si přistavovali různé přístřešky a přístavby.

KOSTEL V PROSEČI
Kostel sv. Mikuláše stojí v Proseči od nepaměti. V dnešní podobě je od roku 1913. Nejkrásnější a nejstarší část starého raně gotického kostela se vzácnou jednoducho žebrovitou klenbou - presbyteriem, byla však jako nejcennější stavba v Proseči a okolí zachována.

STANICE OCHRANY PŘÍRODY PASÍČKA
Sídlo organizace je v Boru u Skutče. Mezi hlavní činnosti organizace patří péče o cenná, zvláště chráněná i nechráněná území, mapování chráněných druhů živočichů a rostlin s následným vytvářením ideálních podmínek pro jejich výskyt a zapojení mládeže do péče o přírodu v rámci kolektivů mladých ochránců přírody. Možnost prohlídky.

 

a mnoho dalších zajímavých míst.

 

 

foto: SOTM